Green Soil Bag

Green Soil Bag

De Green Soil Bag, milieuvriendelijk en

bewezen effectief

voor dijkophoging,

dijkreparatie en

waterkeringen.

Om een duurzaam alternatief te brengen voor de traditionele zandzak is de Green Soil Bag door ons ontworpen. Juist het opruimen van zandzakken na een hoogwater calamiteit haalt niet het nieuws maar is een op z’n minst een even grote operatie en zeker duurder dan het leggen van de zandzakken.

 

Het opruimen in Duitsland van de 7 miljoen zandzakken in de zomer van 2013 kostte
4 maal zoveel dan het leggen. Juist door de afwezigheid van vrijwilligers, brandweer en het leger bij deze werkzaamheden.

Projecten >

Just add soil. De Green Soil Bag is gemaakt van een biologisch geïmpregneerd, speciaal geweven jute zak waarin de benodigde taludzaden-mix al is ingelijmd. Eenmaal gevuld met grond zullen afhankelijk van de temperatuur de zaden ontkiemen en door het jute naar buiten groeien. Het eerste 1,5 jaar zal de zak zelf zorgen voor stabiliteit in de dijk/talud. Later zal de zak verteerd zijn en hebben de gewassen de functie overgenomen door met doorworteling van de ondergrond erosie te weren.

 

Ontworpen voor de inzet bij calamiteiten hebben Waterschappen ontdekt dat met de Green Soil Bag ook prima dijken en taluds zijn te repareren;

• windgolf erosie

• hemelwatersleep

• beschadigingen door honden, werkzaamheden, storm, verkeer

 

Ons team heeft in Bangladesh voor Cordaid een dijk gerepareerd en enkele dorpen zeker gesteld van verdere overstromingen.

 

Naast repareren ook in te zetten voor;

• groene daken

• openbare ruimte

• WADI- aankleding

• letterlijk vergroenen van bassalt -of asfalttaluds

TrapBag >

Geo Big Bag >

DIRECT MEER INFORMATIE?

info@greensoilbag.com

Dhr. Jean-Paul de Garde  |  M: +31 (0)6 3438 2266

Dhr. Max Fischer  |  M: +31 (0)6 4842 1285

Green Soil Bag

Green Soil Bag B.V.  Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Green Soil Bag B.V. is powered by:

www.interbulkpackaging.com