Green Soil Bag

SMS Light

Skatebaantjes, voetbalkooien en basketbalveldjes hebben geen extra verlichting met voldoende Lux (lichtopbrengst).  Jongeren kunnen zodoende een half jaar (okt-maart) geen gebruik maken van deze voorzieningen na schooltijd. Wij plaatsen lichtmasten met Philips led-sportverlichting en in de masten zitten schakel- en GSM unit verwerkt. Als jongeren de extra verlichting willen, sturen ze eenvoudig een SMS en een betaalde SMS reactie zet voor 1 uur de lichtinstallatie aan. Met de Gemeente Woudrichem zijn we dit als pilotproject aan het voorbereiden. In de plaats Andel gaan we zo’n installatie neerzetten.

Wadi Wear

Als startschot voor ons gamma in WADI aankleding hebben wij dit broedeiland ontwikkeld. Samen met Brabants Landschap en de Vogelbescherming hebben we het probleem getackeld dat tijdens het broedseizoen veel jonge eendjes worden opgegeten door los lopende katten in woonwijken. Dit broedeiland heeft een broedkorf en een vrije uitloop en is een veilige haven voor jonge eendjes. Het eiland is bekleed met kunstgras en voorzien van echte waterplanten voor extra beschutting. Het is verankerd met twee lijnen aan twee uit elkaar liggende betonblokken. Onze producten als de Geo Big Bag en de Green Soil Bag worden al ingezet als duurzame oeverbekleding – WADI.

Defensie

Geruime tijd werken we samen met defensie en m.n. de Genietroepen. Zo hebben we testen gedaan met droge onderwaterbeton in zakken, waaruit uiteindelijk ons Scubaton is onstaan. Hiermee hebben we onlangs samen met Hakkers Waterbouw uit Werkendam een veerstoep bij Lobith verlengd. Duikers hebben aldaar een verloren bekisting aangelegd met het stapelen van Scubaton zakken en slechts één dag later zijn daarop prefab betonplaten geplaatst. Wij zijn ook betrokken in een defensieproject om met gekoppelde afzinkbare zeecontainers nood-dichtingen te maken in gesprongen dijken.

 

In september 2013 de Gouden Pionierschop Defensie gewonnen tijdens een gezamenlijke demo “Waterbouw”, tijdens het Genie Symposium. Hier hebben we biologisch afbreekbare zandzakken met een gerecycled leren achterzijde gedemonstreerd.

Deze zakken kunnen wederom door duikers onder de waterlijn als dakpannen worden aangebracht om instabiele dijken te stabiliseren en piping te voorkomen.

Taludcorset

Dit is een betonnen rooster welke als het ware het talud van een sloot of watergang in korset zet. Hiermee is het mogelijk om de hellinghoek van het talud steiler te maken wat gunstig is voor het ruimtebeslag. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat de kruin boven aan het talud belast kan worden (verkeerklasse 30 +) doordat de roosters met trekankers worden vastgezet. Dit genereert mogelijkheden om bijvoorbeeld fietspaden aan te leggen op plaatsen waar dit door ruimtegebrek geen doorgang kon vinden.

 

Toepassingen;

- Agrarisch, belastbaar maken van dienstwegen t.b.v. Waterschappen (berijden zwaar materieel).

- Aanleg fietspaden ondanks ruimtegebrek.

- Ruimtebeslag sloten verkleinen m.n. binnenstedelijk.

- Erosiebescherming bij stroming en fluctuerende waterhoogten (zomerpeil versus winterpeil).

- Verbreden wegen zonder sloten te verleggen.

- Uitzakken talud voorkomen (geen doorwortelt talud) bij “schrale” grondsoorten als leem en zand.

 

Bij al deze toepassingen blijft het drainerend- en infiltrerend vermogen van de sloot/ watergang in tact en vormen de panelen geen belemmeringen tijdens het regulier onderhoud als maaien en schonen.

 

De panelen kunnen ook als damwandplaten in de grond gedrukt worden. Hiervoor hebben we een variant met een “ scherpe “ onderzijde die zich makkelijk (onder een hoek) in de grond laat drukken.

Fietscaisson

Het fietscaisson is een systeem van geschakelde prefab betonelementen die in de bestaande bermsloot gelegd worden zonder de waterhuishouding te verstoren. Een aan te brengen infiltratiebedding (30 centimeter pakket) in de bermsloot zorgt voor een stabiele ondergrond en functioneert tevens als natuurlijk grof-filter. Op die manier worden ook de spleten open gehouden en drukken ze zich niet vol met klei en/of zand.

De elementen zijn 3.5 meter lang 1.5 meter hoog en breedtes van 2,50- of 3 meter fiets-dek en voorzien in gebruik verkeersklasse 30. Zo bereikbaar voor strooiauto, politie en hulpdiensten.

 

Overigens wordt de infiltratiebedding verhard met water passerende bestrating welke ook meer kan zijn dan de originele 30 cm. Kortom standaard komt het fietspad op 3.10 meter op basis van een 2,50 meter breed fietscaisson. Door drainage-gleuven in de zijdes kan de grond ontwateren en andersom kan water uit het fietscaisson infiltreren in de ondergrond. Zo ook het run-off water van de naast gelegen weg wat zoals voorheen kan afwateren in de infiltratie-bedding die het gehele fietscaisson omgeeft.

DIRECT MEER INFORMATIE?

info@greensoilbag.com

Dhr. Jean-Paul de Garde  |  M: +31 (0)6 3438 2266

Dhr. Max Fischer  |  M: +31 (0)6 4842 1285

Green Soil Bag

Green Soil Bag B.V.  Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Green Soil Bag B.V. is powered by:

www.interbulkpackaging.com