Green Soil Bag

Implementatie

Schokbox

De Schokbox.

Een unieke innovatie, powered by Green Soil Bag & AV solutions.

In het voorjaar 2013 hebben wij onze innovatie, de schokbox getest in Eethen, Gemeente Aalburg. Hier is akoestisch materiaal in de vorm van panelen van 10 cm. dik verticaal 2 meter onder maaiveld naast een verkeersdrempel gezet. De gele stroken geven de locatie aan waar de panelen in de grond zijn gewerkt. Juist op die positie dempen zij trillingen in de ondergrond die zijn veroorzaakt door m.n. zwaar verkeer. Dit zowel bij het oprijden- als afrijden van de drempel. Bijv. bij het afrijden komt het impact moment 1,5 meter na de drempel omdat pas daar het voertuig weer terug in zijn vering zakt. Bij het oprijden zien we het impactmoment op het hellend vlak zelf, alwaar de witte markeringstenen zijn gesitueerd.

In de winter van 2013 is er een werk uitgevoerd in de Jagersbosstraat te Rosmalen.

Hier is een nieuwe bussluis geflankeerd met de Schokbox. Ook is onder de putkragen van de aanwezige rioolputten en gasafsluiters tril dempend materiaal aangebracht Hiermee konden we ook de putkraag perfect stellen, dus geen ongelijkheden (boosdoener).

 

Deze panelen zijn speciaal voor/ met Green Soil Bag ontwikkeld voor gebruik onder maaiveld. Daarbij problemen getackeld als opdruk door grondwater, flexibiliteit m.b.t. de al aanwezige ondergrondse infra van nutsvoorzieningen en de onderlinge verbindingen. Normaliter wordt deze techniek toegepast in de offshore om bijvoorbeeld scheeps-machinekamers trilvrij te maken.  Zo worden als het ware een dilatatievoegen gecreëerd welke de schokgolven absorberen.

 

Langdurig zal deze drempel worden bemeten met nauwkeurige sensoren in de ondergrond. De eerste resultaten zijn zeer positief en hebben omwonenden ook al te kennen gegeven minder trillingen in hun huis te voelen.

DIRECT MEER INFORMATIE?

info@greensoilbag.com

Dhr. Jean-Paul de Garde  |  M: +31 (0)6 3438 2266

Dhr. Max Fischer  |  M: +31 (0)6 4842 1285

Green Soil Bag

Green Soil Bag B.V.  Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Green Soil Bag B.V. is powered by:

www.interbulkpackaging.com