Green Soil Bag

Green Soil Bag zet zoden aan

de dijk in Bangladesh.

Met succes is via Cordaid de Green Soil Bag ingezet als bescherming tegen water en voedzame gewassen voor het vee.

In opdracht van Cordaid is ons team samen met enkele specialisten van de TU Delft een dijk gaan repareren in Bangladesh. Lokaal is er team van 600 personen samengesteld en vervolgens de is de beschadigde dijk weer in vorm gezet. Na enkele dagen kon reeds begonnen worden met het aanbrengen van de Green Soil Bags. Met medewerking van BARI, het Bengaalse research instituut voor landbouw, is gekozen voor olifantengras- zaad in de zakken. Dit gewas gedijt goed in het klimaat en remt tevens golfoploop tegen de dijk.

8 weken na aanleg staat er 2 meter hoog gras op de dijk met een enorme doorworteling. In feite was dit een pilotproject van 10.000 m2 om samen met de Bengaalse overheid te bezien of dit op meer beschadigde dijktrajecten kan worden toegepast. Inderdaad zijn er nu nieuwe projecten aldaar in voorbereiding, wederom samen met Cordaid maar ook met de inmiddels betrokken organisaties als BARI en de Waterboard.

 

Kijk voor meer informatie op:

www.cordaid.org

www.vpdelta.nl

PARTNERS

DIRECT MEER INFORMATIE?

info@greensoilbag.com

Dhr. Jean-Paul de Garde  |  M: +31 (0)6 3438 2266

Dhr. Max Fischer  |  M: +31 (0)6 4842 1285

Green Soil Bag

Green Soil Bag B.V.  Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Green Soil Bag B.V. is powered by:

www.interbulkpackaging.com