Green Soil Bag

Paint it White

Paint it White,

nu al een vermindering in verdamping van

60 % met onze prototypes. Revolutionair!

Wij willen het probleem tackelen in droge / warme landen van verdamping van irrigatiewater tijdens het opslaan in retentiebekkens. Dit doen we door een biologisch anti-verdampingsolie ontwikkelen en op de markt brengen. Door hoge temperaturen, wind en zonneschijn verdampt op dit moment veel water uit retentiebekken en kunstmatige meertjes. Dit water wordt opgevangen tijdens regenbuien en is bedoeld voor irrigatiemethoden tijdens droge periodes in bijvoorbeeld landen als Pakistan, Soedan en Mali. Netto blijft er te weinig water over om agrarische projecten te voorzien terwijl er toch in een korte periode veel regen is opgevangen en gekanaliseerd naar betreffend retentiebekken / kunstmatig meertje.

Na de regenperiode wordt er een biologische olie met natuurlijk wit pigment in het retentiebekken gevloeid. Dit vormt een dunne witte biologische film bovenop het wateroppervlak wat verdamping voorkomt. Bovendien reflecteert het intens zonlicht/ zonnewarmte. Mocht er uiteindelijk toch deze bio-olie worden opgepompt ter irrigatie mag dat geen schadelijke gevolgen hebben voor het milieu / bodem en de te verbouwen gewassen.  1 liter van deze anti-verdampingsolie zou voldoende moeten zijn om 1000 m2 wateroppervlakte te sealen.

 

Met behulp van een subsidie van het ministerie van Economische zaken zijn wij een haalbaarheidsstudie gestart waarin van alle mogelijke kanten dit idee wordt benaderd; milieu, technische haalbaarheid, markt, mogelijke partners, effecten op landbouw-projecten in Afrika en meteorologische invloeden. De conclusie uit deze studie zal bepalend zijn of uiteindelijk dit Nederlands idee daadwerkelijk landbouwprojecten in droge landen kan verbeteren.  Hiervoor doen we testen in Burgers Zoo in hun desert.

Ook testen we bij Wageningen WUR.

 

Op beide locaties zien we een vermindering in verdamping van 60 % met onze prototype olie op basis van koolzaad!

PARTNERS

DIRECT MEER INFORMATIE?

info@greensoilbag.com

Dhr. Jean-Paul de Garde  |  M: +31 (0)6 3438 2266

Dhr. Max Fischer  |  M: +31 (0)6 4842 1285

Green Soil Bag

Green Soil Bag B.V.  Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Green Soil Bag B.V. is powered by:

www.interbulkpackaging.com